تحلیل پساکمانش پوسته های نازک درجه بندی شده تابعی با انحنای مضاعف تقویت شده با تقویت کننده های FGM با خواص وابسته به دمای مواد و تقویت کننده ها بر اساس نظریه TSDT


                  عنوان انگلیسی:   Post-buckling analysis of functionally graded doubly curved shallow shells reinforced by FGM stiffeners with temperature-dependent material and stiffener properties based on TSDT عنوان فارسی: تحلیل پساکمانش پوسته های نازک درجه بندی شده تابعی با انحنای مضاعف تقویت شده با تقویت کننده های FGM با خواص وابسته به دمای مواد و تقویت کننده ها بر اساس نظریه TSDT     رشته : مکانیک تعداد صفحات مقاله اصلی: ۱۵صفحه (pdf) تعداد صفحات ترجمه:۴۵صفحه ( word ) سال انتشار:۲۰۱۶   مجله   Mechanics Research Communications Volume 78, Part A , December 2016, Pages 28-41                 Abstract: Based on the third order shear deformation shells theory (TSDT) with von Kármán geometrical nonlinearity taking into account initial imperfection and smeared stiffener technique, this paper presents post-buckling analyses f …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *