تحقیق درباره بررسی کاربرد علم آمار در داده کاوی

تحقیق درباره بررسی کاربرد علم آمار در داده کاوی

تحقیق درباره بررسی کاربرد علم آمار در داده کاوی
تحقیق درباره بررسی کاربرد علم آمار در داده کاوی

تعداد صفحات:۲۱ نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه     مقدمه و مقایسه : آمار شاخه ای از علم ریاضی است که به جمع آوری توضیح و تفسیر داده ها می پردازد.[۳ ] این مبحث به گونه ای است که روزانه کاربرد زیادی دارد. در مقایسه این عام با data mining قدمت بیشتری دارد و جزء ورشهای کلاسیک داده کاوی محسوب می شود،وجه اشتراک تکنیکهای آماری وdata mining بیشتر درتخمین وپیش بینی است.

[۲]البته از آزمونهای آماری در ارزیابی نتایج داده کاوی نیزاستفاده می شود. درکل ا گر تخمین و پیش بینی جزء وظایف data mining در نظر گرفته شوند،تحلیل های آماری،data mining را بیش از یک قرن اجرا کرده است.به عقیده بعضی DM ابتدا ازآمار و تحلیل های آماری تحلیل شروع شد.

[ ۲] می توان تحلیل های آماری از قبیل فاصله اطمینان،رگرسیون و… را مقدمه و پیش زمینه  DMرا دانست که بتدریج در زمینه های دیگر ومتد های دیگررشد و توسعه پیدا کرد. پس در واقع متدهای آماری جزو روشهای کلاسیک و قدیمی DM محسوب می شوند.در جایی اینگونه بحث می شود که با تعریف دقیق ، آماریا تکنیکهای آماری جزء داده کاوی(data mining) نیستند.این …

بیشتر بخوانید

تحقیق درباره بررسی کاربردهای فناوری نانو در صنعت آب


تعداد صفحات:۲۱ نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه     چکیده : فقدان دسترسي به آب تميز و بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه ، اولويت توسعه و استفاده از فن آوري جدید را بیش از پیش مطرح مي‌كند. استفاده از فناوري هاي نوين به خصوص فناوري نانو در راستاي كاهش اثرات سوء آلودگي هاي زيست محيطي ، بعنوان يكي از راهكارهاي مديريتي مطرح مي‌باشد و بالطبع ، يكي از مواردي كه اين فناوري كاربرد خود را متبلور مي‌نمايد در ارتباط با منابع آبی است ، كه با در نظر گرفتن چالش هاي پيش رو، ضرورت استفاده از آن را پر رنگ تر از قبل نموده است. فن‌آوري نانو با راهکارهای نوین و جدید خود اظهار مي‌دارد كه مواد با پايه نانو مي‌توانند به فن‌آوري‌هاي تصفيه آب ارزان قيمت‌تر، بادوام‌تر و مؤثرتري منجر شوند، كه با این وجود بخشی از نيازهاي كشورهاي در حال توسعه را  می توانند به نوعی برآورده ‌سازند. با توجه به شتاب روز افزون جامعه جهانی برای رشد و توسعه فناوری نانو، لزوم مطالعات دانشگاهی و آزمایشگاهی و مدیریت کلان این فناوری به همراه ایجا …

بیشتر بخوانید

تحقیق درباره بررسی کنترل آلاینده های هوا

تحقیق درباره بررسی کنترل آلاینده های هوا


تعداد صفحات:۱۹ نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه   کنترل آلاینده های هوا   در زمینه کنترل آلاینده های ناشی از فرآیند های صنعتی روشهای کلی ذیل مد نظر میباشند . –         تغییر در مراحل عملیات کارخانه –         تغییر در سوخت –         نصب وسایل کنترل ذرات و گازها   ۱-     کنترل ذرات : جدا کننده های سیکلونی جمع آوری کننده های تر فیلتر های پارچه ای رسوب دهنده های الکترواستاتیک   ۲-     کنترل گازها و بخارات میعان جذب سطحی جذب سوزاندن        جداکننده های سیکلونی :       جمع آورنده های سیکلونی دستگاههایی برای پاکسازی گازها از ذرات معلق هستند با به کار گیری نیروی سانتریفوژی توسط به چرخش در آوردن جریان گاز ، ذرات معلق ( اعم از جامد یا مایع ) از جریان گاز جدا می شود . این جداکننده ها میتوانند یک دستگاه حجیم و بزرگ یا تعدادی محفظه های ل …

بیشتر بخوانید

تحقیق درباره بررسی فواید استفاده از غشا در بیوراکتورها


تعداد صفحات:۲۲ نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه       معرفی و مقدمه سیستم‌‌های بیورأکتورهای غشایی [۱]MBR برای تصفیه فاضلاب‌های صنعتی و خانگی و گاهی برای خالص‌سازی و استفاده مجدد از آب مصرف شده، مورد استفاده قرار می گیرد. كاربرد سیستم های MBR را می توان به دو گروه تصفیه فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب های صنایع مختلف مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع رنگ و رزین، صنایع شیمیائی، كارخانجات رنگرزی و نساجی ، كارخانجات ذوب آهن  و فولاد وكارخانجات تولید آلیاژهای فلزی تقسیم بندی نمود. در مقایسه با کاربردهای شهری، تکنولوژی MBR مناسب برای تصفیه پساب‌های صنعتی موقعی‌که پساب با غلظت بالا تولید می‌شود، نیز هست. تکنولوژی MBR تصفیه با کیفیت بیشتر را ممکن می‌سازد. به‌همین دلیل این فن‌آوری برای تصفیه پساب‌های صنعتی از شهری قابلیت کاربرد بیشتری دارد. با وجود این برای کاربردهای به‌خصوصی مانند شرایط حدی PH، پساب با دمای بالا یا محلول شیمیایی ویژه، ماژول قاب و صفحه‌ای یا سیستم‌های با جریان ج …

بیشتر بخوانید

اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)


اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول )   جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت – مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری ۹۵ به همراه تست ها و پاسخ تشریحی فصل اول:بهداشت حرفهاي Occupational Health بهداشت حرفهاي علمی است که با شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیانآور محیطکار و انجام مراقبتهاي بهداشتی و درمانی حافظ سلامت کارکنان و شاغلین میباشد . هدف بهداشت حرفهاي عبارت از نگهداري و بهبود سلامت جسمی و روانی کارگران همه مشاغل و افراد وابسته به آنان و رسانیدن آن به حداکثر ممکن میباشد، که براي رسیدن به آن اقدامات زیر انجام میپذیرد : ۱- آموزش دستورات بهداشتی و ایمنی به کارگران در ارتباط با شغل آنان . ۲- سالمسازي محیط کار با شناخت و بررسی کنترل عوامل زیانآور مربوط به آن . ۳- بهسازي تأسیسات بهداشتی، رفاهی کارگاهها . ۴- انجام مراقبت هاي بهداشتی، درمانی از طریق معاینات قبل از استخدام و معاینـات دورهاي بـه منظـور تعیـین وضـع سلامت و توانایی شاغلین و تشخیص به موقع بیماریهاي مسري و همچنین بیماریهاي ناشی از کار . ۵- پیشگیري از بروز حوادث ناشی از کار و ارائه کمکهاي اولیه در صورت بر …

بیشتر بخوانید

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت دوم)


جزوه اصول و فلسفه بهداشت   (قسمت دوم )   جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت – مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری ۹۵ به همراه درس نامه طب پیش گیري و پزشکی اجتماعی فصل اول:انسان و پزشکی: به سوي بهداشت براي همه پزشکان اولیه به تخفیف رنج انسان کمک کرده اند/ دانش پزشکی تا حد زیادي از حدسیات، مشاهدات و تجربیات کـه از دیگران آمده سرچشمه گرفته است/ تاریخ پزشکی از بررسی پیشرفت ها، اطلاعات اشتباه و برداشت هـاي غلـط تشـکیل شده است/ انفجار دانش قرن ۲۰ پزشکی را پیچیده تر و درمان را گران تر کرده است/ تعهد اخیر تمام کشورها زیر پـرچم VHO از بین بردن بی عدالتی/ پزشکی جزء الزامی توسعه اجتماعی اقتصادي/ در روزگار قدیم سلامت با دیدگاه کیهـان شناسی و پزشکی زیر سلطه باورهاي جادویی/ دوباس پزشکی باستانی مادر علوم بـوده و نقشـی عمـده در شـکل گیـري فرهنگ هاي اولیه داشته/ پزشکی در همدردي طراحی شده و نخستین پزشک نخستین مدد و اولین پرستار نخستین زن بوده است/ باور انسان نخستین تئوري مافوق طبیعی بیماري/ پزشکی اولیه تاریخ معینـی نـدارد/ معالجـان شـفادهندگان سنتی ترکیبی از مذهب،جا …

بیشتر بخوانید

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم)


  جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت سوم )   فصل اول :مقدمه اي بر بهداشت مقدمه اي بر اقتصاد بهداشت مراحل تعیین بهترین شکل هزینه کردن پول در خ ب : ۱- ارزیابی نیازها براساس ¬ الگوي بیماري ها ۲- ارزیابی مداخلات ب و د (هزینه و منافع حال از آنها) ۳- تنظیم اولویت ها براي ¬ انتخاب شکل اقتصاد دانان – هدف اصلی : به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی = به حداکثر رساندن تولید + تخصص آن به شیوه اي باعث رفاه شود (برابري) – هدف عملی و ساده : ارتقاي سلامت + بهداشت براي همه ¬ قابل اندازه گیري نیست. معیارهاي اصلی بخش ب : – کنترل هزینه – کارایی o فنی o تخصصی Q – – برابري برابــــــــري : – هدف مهم بخش ب و د – مترادف با انصاف و عدالت – یکی از مهمترین شاخصهاي داوري در مورد موفقیت سیاست هاي ب و د – ۵ تعبیر از برابري ¬ 3 تعریف اول نیازهاي مختلف افراد را درنظر نگرفته اند«8 » اصول و فلسفه بهداشت(قسمت سوم) ۱- برابري در مصرف منابع و خدمات : همه باید خدمات مشابهی دریافت کنند = همه باید بتوانند منابع یکسانی براي دریافت آن خدمات بدهند . مایعات = کارایی ندارد …

بیشتر بخوانید

جزوه آمارحیاتی (قسمت دوم)


جزوه  آمارحیاتی (قسمت دوم)   جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت – مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری ۹۵ به همراه تست ها و پاسخ تشریحی فصل اول : آمار توصیفی کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود: الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموري از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزان محصولات کشاورزي و صنعتی و … . ب) به معنی روشهایی براي جمعآوري، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددي درباره موضوعی . این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت «الف» که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیم پرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: ۱ـ مفاهیم اولیه ۲ــ مشـخصکننـده هـاي مرکـزي ۳ــ مشخصکنندههاي پراکندگی ۴ـ مشخصکننده هاي نسبی پراکندگی میپردازیم . مفاهیم اولیه علم آمار: به مجموعهاي از روشها و مراحل مختلف که براي جمعآوري اطلاعات اولیـه، دسـته بنـدي دادههـا و تجزیـه و تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آنها بهکار …

بیشتر بخوانید

جزوه آمارحیاتی (قسمت اول)


  جزوه  آمارحیاتی (قسمت اول)   جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت – مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری ۹۵ به همراه تست ها و پاسخ تشریحی احتمال مقدمه در اوایل قرن هفدهم یکی از اشرافزادگان و قماربازان معروف فرانسوي براي توضیح علت برد و باخت در بازي با تاس بـه دو ریاضیدان مشهور فرانسوي به نامهاي پاسکال و ف رما متوسل شد و مسائلی را که آنها حل کردند مدتها بـه راههـاي مختلف توجیه و تفسیر شد. این اولینباري بود که یک شخص به دنبال علت پدیدهها میگشت تا بتواند عدم اطمینـان را کاهش دهد . از نظر تاریخی تئوري احتمال از بازيهاي قمار در همان اوایل قرن هفدهم شروع شده و بـه تـدریج رشـد نمـود و در رشتههاي مختلف نفوذ کرد. در سال ۱۹۳۳ میلادي آندره کولموگوروف ریاضیدان روسی، رسالهاي دربارة اصـول احتمـال منتشر کرد و به احتمال جنبه کاملاً ریاضی داد . در تئوري احتمال واژههایی مانند: آزمایش تصادفی، پیشامد و … که از زبان عادي گرفته شدهاند به کار میرود، باید نخست این واژهها را دقیقاً بدون ابهام روشن نمود تا بتوان تئوري احتمال را با اسلوب ریاضی پایهگذاري کرد . …

بیشتر بخوانید

تحقیق درباره بررسی مصرف بهينه آب در مقياس حوضه و مزرعه در مناطق تحت تنش خشكي


فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۱۴ صفحه     ايران در منطقه اي از جهان واقع شده كه از نظر آب و هوايي و تغييرات بارندگي متنوع مي باشد. اقليم كشور ما خشك و نيمه خشك , داراي محيط زيستي بسيار شكننده و در رديف ممالك فقير از نظر بارندگي قرار دارد . لذا اگر از منابع آب و خاك كشور استفاده معقولانه به عمل نيايد اين منابع براي هميشه از بين مي رود . ايران هم مثل اكثر مناطق دنيا با مشكل كمبود آب و بحران شوري به عنوان دو عامل محدود كننده آبياري پايدار روبرو مي باشد از اينرو به منظور بكارگيري تفكر جامع استفاده از منابع آب (ديدگاه حوضه اي) و تجزيه و تحليل سريع فرآيند تأثيرات متقابل آب و نمك از مدل(WSBM and salinity Basin Model ياWater ) استفاده به عمل آمد. در مرحله اول اقدام به واسنجي مدل شده و با استفاده از آمارمنابع آب در زمان حال و گذشته مدل اجرا گرديد . به رغو سادگي اين مدل , مقادير جريان مشاهداتي و شبيه سازي شده بهم نزديك بودند كه اين موضوع نشانگر قابليت و كارآيي مدل براي آزمايش سناريو هاي مختلف بود. اولين سناريويي كه توسط مدل تحليل گرديد افزايش راندمان آبياري با …

بیشتر بخوانید