نقد نمایشنامه Peer Gynt by Henrik Ibsen


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  19 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه Bus Stop by William Inge


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  16 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه All My Sons by Arthur Miller


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  20 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه Ajax by Sophocles


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  16 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه A Soldier’s Play by Charles Fuller


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  16 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه Saved by Edward Bond


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  16 …

بیشتر بخوانید

نمونه سوالات آیین نامه


با سلام..نمونه سوالات اختصاصی ازمون ایین نامه..با خواندن این نمونه سوالات بدون هیچ غلطی در ازمون اینن نامه رانندگی قبول شوید.. …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه Three Tall Women by Edward Albee


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  17 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه The Real Thing by Tom Stoppard


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  20 …

بیشتر بخوانید

نقد نمایشنامه The House of Blue Leaves by John Guare


نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  16 …

بیشتر بخوانید